PROJECTES 5 i 6

Model

SITUACIÓ:

Ens trobem a Leuven, ciutat belga de 90.000 habitatns a 30km de Brusseles. Concretament, treballarem la nova planificació urbanística d’una àrea exterior a l’anell perifèric de circulació, però que està ubicat al sud i proper del centre històric d’aquesta petitat ciutat.

PROPOSTA URBANA DE PLANIFICACIÓ URBANA:

Es tracta d’una àrea poc urbanitzada que a nivell perimetral, està majoritariament construida per habitatge unifamiliar de 2 o 3 plantes d’altura, però al centre, queda una gran àrea verda privada del servei de subministrament d’aigua i no és accesible per a la ciutadania

La proposta, consisteix en recuperar i obrir aquest espai nat
ural a la ciutat amb dos tipus d’intervencions. La primera de crear portes d’entrada al nou parc i l’altra de crear nous perímetresal parc respecte les parcel·les privades existens. Tot això, localitzant una sèrie d’edificis privats i públics que s’adaptin a aquestes necessitats i converteixin aquest nou espai, en un conclemerat de relacions socials.

EL PROJECTE:

La situació del projecte que ens ocupa, es troba a la part central d’aquest nou parc, entre la confluència de dos carrers (Erasme Ruelensstraat i el Burgem. Stanislas De Rijcklaas). El primer, creua tot el parc i en la proposta decidim pacificar-lo només a ús peatonal i derivar el transit rodat al segon. La geometria i col·locació de l’edifici en planta baixa, ve totalment marcada per les alineacions urbanístiques, la resta de volumetria, vindrà donada per imputs d’edificis contigus, el parc i el programa de l’edifici. un “Start Up”.

PROGRAMA:

Que és un “Start Up”? és un tipus d’empresa emergent, que generalment investiga i desenvolupa productes i en cerca els mercats. Aquesta empresa, en el nostre cs, seria pública i donaria accés a diferents emprenedora a tenir eines per desenvolupar les seves idees i a buscar colaboradors. Així doncs, en planta baixa (245m²), tenim una recepció i un taller on poder desenvolupar prototips, a la planta 1ª (275m²), de domini més públic, té un bar-restaurant més una zona de lectura, aqueta planta però, esta comunicada amb la petita plaça que dona façana Sud l’edifici, a través d’unes escales, que formen part d’una estructura metàlica, que s’allarga i dona accés al parc i que creix en altura com una doble pell de la façana sud, on hi haurà 146 panells fotovoltaics capaços de generar 20.000KW/dia el mes més desfavorable. a la 2ª planta (220m²), ens trobem un espai de treball cooperatiu, una sala polivalent on poder fer presentacions o altres activitats i una sala d’arxiu. Finalment, la 3ª planta (170m²), tenim l’espai de caràcter més privat amb oficines i sala de reuions, però també la sala de màquines, on es portarà el control de la produccio d’energia elèctrica i on disposarem d’un diposit d’aigua de pluja que s’utilitzarà pels banys. Cal destacar, que cada planta té accés a una terrassa.

 

Anuncios